1. Gravferd med personlig seremoni

Dette er den seremoniformen som oftest velges hos oss. Sammen planlegger vi seremonien slik dere ønsker, og innenfor de økonomiske rammer dere setter.

2. Gravferd med enkel seremoni

Fast pakkepris kr 25.377

(Denne pakken vil kunne dekkes fullt ut av NAV dersom det ikke er midler i boet.)

3. Gravferd uten seremoni

Fast pakkepris kr 9.950

A-dekor@2x

Kontakt oss på e-post eller ring 22 80 90 10, så hjelper vi deg.

Medlem av